Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
22 d'abril de 2004
Novetats  
   
L'embolic de les nacionalitats dels detinguts arran dels fets de Berga
   
Contrastant
 

 

De vegades es diu irònicament que quants més diaris llegeixes, més canals de televisió veus i més ràdios escoltes menys saps o, altrament dit, més dubtes tens sobre el que has llegit, vist o escoltat. Un bon exemple el tenim amb el que diuen els diaris sobre els fets succeïts a Berga recentment. En concret, ens referim a la nacionalitat dels detinguts arran d'aquests fets.

A partir de les dades aportades per diversos diaris podem elaborar el quadre següent:

espanyols equatorians marroquins polonesos bolivians dominicans
El Mundo i El País
8
3
3
2
2
El Periódico i El Punt
8
4
2
2
2
Avui
8
3
3
2
2
La Vanguardia
8
-
-
-
-
-

LV no ens diu la nacionalitat dels detinguts no espanyols ("y el resto, marroquíes, polacos, dominicanos y eucatorianos"). Vist el quadre potser és la millor opció perquè l'embolic de les nacionalitat és prou evident. Hi ha bolivians entre els detinguts? O bé són dominicans? Quants marroquins hi ha detinguts, tres o quatre? Quin és el nombre d'equatorians detinguts?

Tot plegat serveix per il·lustrar un cas en què com més t'informes menys saps en el sentit que si llegeixes un diari creus que saps alguna cosa (tot i que sigui errònia), mentre que si en llegeixis sis tens més dubtes que no pas altra cosa.