Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
18 de desembre de 2005
Novetats  
   
El tractament informatiu del nombre d'assistents a la manifestació convocada pel PP a favor de la Constitució espanyola (3 de desembre de 2005)
   
Contrastant
 

Tot seguit analitzarem el tractament informatiu que va rebre el nombre d'assistents a la manifestació que va convocar el PP a favor de la Constitució espanyola el passat 3 de desembre a la Puerta del Sol.

1. Diaris que ofereixen dades no oficials

1.1. L'Avui

L'Avui subtitula "ASSISTÈNCIA Unes 20.000 persones, entre elles Aznar i Piqué, recolzen la cúpula conservadora en un acte que traspua fonamentalisme". És a dir, l'Avui concreta una xifra determinada de manifestants: 20.000. En el text se'n precisa més la quantitat:

Entre 15.000 i 20.000 persones van omplir a rebentar la plaça on hi ha el quilòmetre zero d'Espanya, tot i que la comunitat governada per la popular Esperanza Aguirre va elevar exagerant la xifra fins a 200.000 assistents.

O sia, la xifra que apareix al subtitular és la quantitat màxima de gent que va haver-hi a la manifestació segons l'Avui. Cal assenyalar que el diari en cap moment no explica com obté la xifra que ofereix.

1.2. El País

EP és l'únic diari que ofereix una xifra pròpia argumentada, com veurem a continuació en el quadre següent:

CARRERS ÀREA DENSITAT MANIFESTANTS
Puerta del Sol 1
7.200 m2
4
28.800
Puerta del Sol 2
1.500 m2
1
1.500
Puerta del Sol 3
650 m2
4
2.600
Puerta del Sol 4
1.139 m2
1
1.139
Carrers-accessos
3.321 m2
4
13.284
TOTAL
47.300

A més, a l'entradeta de la notícia EP assenyala que:

El PP congregó ayer a 47.300 personas, según los cálculos de este periódico, para defender la unidad de España.

També és interessant el titular de portada, on EP afirma que "El PP reúne en Madrid a 47.000 militantes por la "nación española". Convé assenyalar que EP parla de militantes, la qual cosa vol dir que tots els manifestants eren afiliats dels PP, afirmació, però, que cal pressuposar que és errònia ja que manifestants i militantes no són sinònims (de fet, a l'entradeta de la notícia EP parla de personas).

Pel que fa a la xifra de manifestants, cal esperar la reacció d'EP davant d'una manifestació en què estiguin en joc les raons d'estat per tal de veure si ofereix xifres matemàtiques, polítiques o s'amaga sota l'ambigu i antiinformatiu "Decenas de miles".

2. Crítica de la xifra oficial

A continuació reproduïm aquestes citacions sobre les dades oficials de participació:

Entre 15.000 i 20.000 persones van omplir a rebentar la plaça on hi ha el quilòmetre zero d'Espanya, tot i que la comunitat governada per la popular Esperanza Aguirre va elevar exagerant la xifra fins a 200.000 assistents. (Avui)

En el acto se evitaron las referencias que pudieran suscitar una reacción negativa de los concentrados, cuya cifra se situó por encima de las expectativas del PP, de unas 25.000 personas, aunque el resultado quedó muy por debajo de la estimación de la Comunidad de Madrid, que situó los asistentes en 200.000. (LV)

En un acte presentat com un homenatge a la Constitució, Mariano Rajoy va incitar ahir les desenes de milers de militants del PP a la Puerta del Sol de Madrid --200.000 segons les autoritats locals, en mans d'aquest partit-- a defensar la unitat d'Espanya davant dels que volen "fragmentar-la" invocant "nacions presumptes" (lead de la notícia d'EPC)

En aquestes citacions trobem un fet gairebé insòlit a l'hora d'oferir xifres oficials de participació en manifestacions: se'n critica la dada. I el lèxic és prou expressiu: "exagerant la xifra", "fins a 200.000" i "el resultado quedó muy por debajo". A més, s'atribueix l'esbiaixament de la xifra oficial a raons polítiques: el PP, convocant de la manifestació, governa la Comunitat de Madrid ("la comunitat governada per la popular Esperanza Aguirre" i "en mans d'aquest partit [PP]").

A més, EPC qüestiona la xifra oficial a la part superior de la pàgina 3 del diari mitjançant dades matemàtiques:

La concentració

Assistents: 200.000 segons la Comunitat de Madrid
La Delegació del Govern no ha donat dades de participació

Com s'han fet els càlculs de la Comunitat
A la Puerta del Sol i carrers adjacents hi havia: 6 persones per m2.
El que suposa que, si hi havia 200.000 manifestants, la superfície ocupada era de 33.000 m2

Superfície de la Puerta del Sol
Segons el Col·legi d'Arquitectes de Madrid: 10.000-12.000 m2

El que fa EPC és molt simple: ofereix la dada oficial i assenyala els metres quadrats que caldrien per encabir-hi 200.000 persones segons la densitat oficial. A continuació ofereix l'àrea de la Puerta del Sol i el lector/la lectora arriba indefectiblement a la conclusió que, segons el que assenyala EPC, no hi va haver ni de bon tros els manifestants que diu la Comunitat de Madrid.

3. L'ús del sintagma "carrers adjacents"

Un recurs utilitzat habitualment pels mèdia per indicar l'assistència massiva de persones a una manifestació és esmentar com estan de plens els carrers adjacents al recorregut oficial. Aquesta vegada també hi ha diaris que l'utilitzen:

En un tono solemne y ante decenas de miles de personas que sobrepasaban por las calles adyacentes el punto donde se encuentra el Kilómetro Cero de la geografía española, Rajoy se dirigió a la "única Nación" reconocida por la Carta Magna, para celebrar su 27 aniversario y para alertar sobre los peligros que la amenazan. (EM)

Miles de militantes y simpatizantes del Partido Popular (PP) inundaron ayer, con su presencia y con sus banderas, la Puerta del Sol de Madrid. Y, como si se tratara de un pantano cuando llueve demasiado, las aguas de los populares se desbordaron y anegaron también todas las calles de los alrededores, las que confluyen en la emblemática plaza que constituye el centro geográfico de España en la capital del Estado. (EM)

Miles de militantes y simpatizantes del Partido Popular (PP) inundaron ayer, con su presencia y con sus banderas, la Puerta del Sol de Madrid. (EM)

El PP va omplir ahir la Puerta del Sol de Madrid i els carrers adjacents, amb un acte anticatalanista amb l'excusa d'homenatjar la Constitució. (Avui)

Cal recordar que els carrers adjacents a la Puerta del Sol no són gaire amples ni gaire llargs (llevat del carrer Mayor).

A més, hi ha un altre aspecte a remarcar en aquestes citacions: l'ús d'un llenguatge hiperbòlic que pretén que el lector/la lectora infereixi la gran quantitat de gent que hi havia a l'acte polític. Així, EM utilitza tres verbs (inundaron, desbordaron i anegaron) i una comparació, la Puerta del Sol era com un embassament, per tal d'aconseguir-ho.

4. La postura d'El Mundo davant la xifra oficial

EM en cap moment no quantifica de manera exacta la xifra de manifestants. Així, trobem citacions com ara:

Decenas de miles de personas acudieron a escuchar a Rajoy en un acto cívico que desbordó todas las expectativas del PP (subtítol)

En un tono solemne y ante decenas de miles de personas que sobrepasaban por las calles adyacentes el punto donde se encuentra el Kilómetro Cero de la geografía española [...].

Miles de militantes y simpatizantes del Partido Popular (PP) inundaron ayer, con su presencia y con sus banderas, la Puerta del Sol de Madrid.

Las decenas de miles de asistentes pudieron comprobar que un espectador de excepción fue el jugador del Real Madrid Raúl.

EM, doncs, no reprodueix la xifra oficial, sinó que es limita a oferir una xifra genèrica a partir del sintagma indeterminat "decenas de miles".