Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
5 de març de 2005
Novetats  
   
L'ús del català al Congrés espanyol: la picabaralla entre Manuel Marín i Joan Tardà
   
Acrimed
 

Els fets ocorreguts al Parlament espanyol el 24 de febrer de 2005 van ser succintament els següents:

1. Joan Tardà, diputat d'ERC, parla encara no vint segons en català en començar la seva intervenció.

2. Manuel Marín, president del Congrés espanyol, tallà en dues ocasions el diputat català perquè considera que s'ha excedit en la intervenció en català.

3. Joan Tardà continua la resta de la intervenció en espanyol.

4. En acabar la intervenció, Tardà, parlant en espanyol, afirma que li sap greu l'incident amb el president del Congrés espanyol.

5. Marín talla el diputat català i li diu, enfadat, que abandoni immediatament la tribuna.

1. La Vanguardia

LV dedica a la noticia una fotografia (de Joan Tardà) i text. El titular de la notícia és descriptiu: "Marín expulsa de la tribuna de oradores del Congreso al diputado de ERC Joan Tardà". Tot i que no n'explica el motiu, el lector/la lectora pot pressuposar, pels antecedents, que la causa de l'expulsió pot ser l'ús del català per part de Tardà. De fet, aquesta causa apareix a la primera oració de la notícia:

El presidente del Congreso Manuel Marín, ordenó ayer al portavoz adjunto de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Tardà, que abandonase la tribuna de la Cámara, en un nuevo incidente relacionado con el uso de las lenguas cooficiales en el Parlamento.

Cal remarcar l'ús de "nuevo incidente" que remet a un o a uns incidents anteriors.

A continuació, LV explica el primer incident:

Tardà intervino en el debate sobre la concesión de pensiones a los niños de la guerra y leyó para empezar su discurso un texto de siete líneas en catalán. Cuando estaba terminando, Marín le interrumpió para recordarle que hay unos "criterios" de la presidencia sobre uso de lenguas cooficiales en el Congreso, de modo que "no puede estar usted permanentemente porfiando en un tema como éste". Por tanto -añadió Marín-, "le llamo al orden".

La citació assenyala que hi ha uns "criteris" lingüístics sobre l'ús de les llengües cooficials que, pel que es veu, no permet arribar a fer un discurs en català de set línies.

Posteriorment, LV explica el segon incident:

Tardà prosiguió ya toda su intervención en castellano y, cuando iba a concluir, dijo sentir haber tenido que "protagonizar el lamentable hecho que se produjo al inicio de mi intervención". "Pretendía -añadió- hacer un texto en catalán e inmediatamente traducirlo a la lengua castellana". Marín tomó entonces la palabra para instar a Tardà a que "abandone la tribuna inmediatamente". El presidente repitió que ha fijado unos criterios para el uso del catalán u otras lenguas cooficiales en el Congreso, y "éste es un juego que se tiene que respetar."

Tota aquesta informació apareix en el primer de la notícia. En el segon, el periodista dóna la paraula a ERC i en concret a Tardà. A més, explica els criteris lingüístics de la presidència del Congrés espanyol:

Tardà bajó de la tribuna sin replicar, pero ERC dio a conocer una nota oficial de protesta, acusando a Marín de "intransigencia y menosprecio" hacia su diputado. Para ERC, Marín dispone de sus criterios "dependiendo del pie con que se levanta". Una instrucción de Marín del pasado día 7 [de febrer] establecía que se permitirían intervenciones "cortas y escuetas" en lenguas cooficiales, siempre que el diputado se tradujese inmediatamente después. Tardà dijo ayer que no tuvo tiempo de traducir su intervención en catalán, porque Marín le interrumpió cuando iba a empezar a hacerlo.

El text de la notícia permet de situar el context de l'ús del català en fer el periodista referència a una instrucció del president del Congrés espanyol: intervencions "cortas y escuetas" i la condició expressada per siempre que es tradueixi a l'espanyol.

Per acabar, comença el darrer paràgraf de la notícia explicant el segon incident, que acaba amb l'expulsió de Tarda de la tribuna, i amb les valoracions que van fer Marín des de la presidència en el moment de produir-se els incidents i el diputat d'ERC posteriorment:

No fue ese incidente, sin embargo, lo que provocó la expulsión del diputado, sino su posterior intervención calificando de "lamentable hecho" la advertencia del presidente. Marín, a su vez, dijo tras la orden dada a Tardà para que abandonase "inmediatamente" la tribuna, que la presidencia de la Cámara está dando "facilidades" que no figuran en el reglamento del Congreso para permitir el uso de lenguas cooficiales. Por tanto, "el incidente no lo ha provocado la presidencia, sino el portavoz de ERC, que "no ha respetado" los criterios del presidente del Congreso. Por su parte, Tardà se mostró ayer "dolido e indignado" con la actitud del presidente del Congreso.

Com s'ha pogut comprovar al llarg de la notícia el diputat Tardà i ERC tenen una presència com a font en l'estructura del text.

2. El País

EP titula "El presidente del Congreso expulsa de la tribuna a un diputado de ERC". Com abans amb LV, la causa de l'expulsió de Tardà no hi surt, però es pot pressuposar.

El lead de la notícia és el següent:

El presidente del Congreso, Manuel Marín, ordenó ayer al portavoz de ERC en la Cámara baja, Joan Tardà, que abandonase la tribuna de oradores después de que ambos se entablaran en una discusión por el uso del catalán.
El enfrentamiento entre Marín y Tardà se produjo durante el debate relativo al proyecto de ley sobre una subida de pensiones a los llamados niños de la guerra.

EP situa l'expulsió del diputat d'ERC en un marc de discusión i enfrentamiento.

A continuació EP explica el primer incident:

El diputado de Esquerra subió a la tribuna y comenzó su discurso en catalán. Al comprobar Marín que se extendía en su alocución sin traducir sus palabras, le llamó al orden en dos ocasiones, y le recordó que la Presidencia del Congreso, permite usar de forma breve las lenguas cooficiales, siempre que el parlamentario traduzca enseguida sus palabras.

A més de l'incident, la citació situa l'ús del català al Congrés espanyol: "de forma breve", el conector condicional siempre que i la locució temporal enseguida.

En el següent paràgraf EP explica el final del primer incident i el segon:

"Señor Tardà, lo lamento profundamente, usted sabe cuáles son los criterios de la Presidencia, y no puede estar permanentemente porfiando públicamente con la Presidencia en este Congreso y en un tema como éste", señaló Marín. El diputado de ERC tradujo entonces sus palabras y, al final de su intervención, que pronunció totalmente en castellano, dijo que sentía haber protagonizado "el lamentable hecho". Fue en ese momento cuando Marín le cortó y le ordenó que abandonase "inmediatamente" la tribuna.

3. El Punt

El Punt titula "Nova picabaralla pel català al Congrés", on surt el tema de la picabaralla però no els actors. Tanmateix, el lector/la lectora pot pressuposar-los. De fet, el lead comença esmentant-los:

Un incident entre el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, i el president de la cambra, Manuel Marín, va tornar ahir a tensar la corda en el conflicte per l'ús de les llengües cooficials. Tardà va utilitzar el català els primers vint segons de la seva intervenció, moment en què Marín, considerant que s'excedia en el temps, el va cridar a l'ordre i el va instar a usar el castellà.

Cal remarcar la utilització de "tensar la corda" i de conflicte en el lead. A més, el text afirma que Joan Tardà va parlar en català vint segons i que Marin va considerar que Tardà "s'excedia en el temps".

Després de traduir el seu inici i de completar l'exposició en castellà, Tardà va lamentar l'incident. Va ser llavors quan Marín va ordenar al diputat republicà abandonar "immediatament" la tribuna. Quan semblava que l'ús de les llengües cooficials al Congrés estava consensuat, un nou incident torna a posar les coses més difícils.

La darrera oració fa referència a les dificultats per a l'ús de les llengües cooficials, que assenyala que "estava consensuat": "nou incident" remet a anteriors incidents, el verb torna remet a alguna vegada anterior i "posar les coses més difícils" remarca que el context no és favorable. Aquest paràfrag remet al lead, que ja situava els fets en un context problemàtic.

A continuació se citen en el text el que va dir Tardà i el que van dir fonts de la presidència del Congrés espanyol:

"Marín m'ha tallat quan estava a punt de traduir el meu inici i continuar en castellà, com s'havia pactat", va explicar el mateix Tardà. Fonts de la presidència del Congrés, en canvi, van argumentar que "el pacte era poder utilitzar qualsevol llengua cooficial de manera breu i traduint el text immediatament, cosa que el senyor Tardà no ha fet. Vint segons no és brevetat". Marín, efectivament, va interrompre el diputat republicà cridant-lo a l'ordre.

En la cita anterior s'explica les raons del primer incident. A continuació s'explica el segon:

Però l'incident, lluny d'acabar-se aquí, tot just va començar. En l'acabament de la seva intervenció, en castellà, Tardà va lamentar "haver hagut de protagonitzar aquest lamentable fet en l'inici de la meva intervenció ja que pretenia dir un text en català i immediatament traduir-lo al castella". La puntualització de Tardà va treure de polleguera Marín, fins al punt d'instar durament el diputat a "abandonar immediatament la tribuna."

En aquesta citació surt una idea que fins ara cap diari no havia comentat (i cap no comentarà): "La puntualització de Tardà va treure de polleguera Marín". A més, la idea es reafirma amb "instar durament".

A continuació, el text acaba donant la paraula a Marín i Tardà:

Abans de cedir la paraula al següent orador, Marín va voler deixar clar que no havia estat ell, sinó Tardà, qui havia provocat l'incident "no respectant el criteri establert per a l'ús de les llengües cooficials". Un criteri fixat fa poques setmanes segons el qual Marín es comprometia a permetre l'ús del català, el basc i el gallec sempre que fos amb brevetat i amb una traducció immediata al castellà per part del mateix diputat. Tardà es va mostrar "sorprès i dolgut" per l'actitud de Marín i va recordar que "va ser el mateix president del Congrés qui va proposar la fórmula de la traducció, cosa que jo estava a punt de fer quan em va tallar de males maneres. Sembla que Marín cambia radicalment de criteri depenent del peu amb què s'aixeca". Les formes del president del Congrés també van molestar Tardà, que va asegurar que "el to utilitzat per Marín denota intransigencia i menyspreu".

4. El Mundo

EM informa de l'incident mitjançant una fotografia (on es veu que Tardà abandona la tribuna) i un text:

"ABANDONE LA TRIBUNA INMEDIATAMENTE". Manuel Marín y Joan Tardà protagonizaron ayer otro incidente en el Congreso que terminó con la orden del presidente del Congreso al diputado de ERC para que abandonara "inmediatamente" la tribuna. Tardà se empeñó en volver a hablar en catalán sin respetar la instrucción que consiste en permitir el uso limitado de lenguas cooficiales, siempre y cuando se acompañe de la traducción inmediata al castellano. En la imagen, Tardà abandona la tribuna tras ser conminado por Marín.

El determinant otro remet a algun o alguns incidents anteriors ja que d'altra manera no té sentit. Posteriorment apareix la utilització de "se empeñó" i de "en volver" en la perífrasi verbal "se empeñó en volver a hablar". D'una banda, "se empeñó" remet a la idea d'obstinació i, d'altra, "en volver" remet a un altre dia que el diputat català va parlar en català. A més, EM afirma que Tardà torna a no respectar la instrucció sobre l'ús de les llengües cooficials: "sin respetar". Tot plegat, permet arribar a la conclusió que EM no està d'acord amb l'actuació del diputat català.

El text, a més, situa l'ús del català a les Corts espanyoles: "uso limitado" en el temps (no més d'uns vint segons) i "siempre y cuando", és a dir, la utilització d'un connector amb valor condicional (pots parlar en català si hi ha traducció del que hi dius) i "traducción inmediata".

Sobre els fets, queda implícit que abans que Marín faci abandonar la tribuna a Tardà hi ha hagut un incident anterior el mateix dia: "el incidente [...] terminó".

5. Avui

L'Avui titula que "Marín torna a fer callar Tardà al Congrés per usar el català". En el titular surten els protagonistes de l'incident, Marín i Tardà, i torna, que assenyala que algun fet semblant s'havia produït anteriorment.

En el lead de la notícia trobem repetida la idea del titular:

El president del Congrés, Manuel Marín, va tornar ahir a censurar el portaveu d'ERC, Joan Tardà, per utilitzar el català en la seva intervenció en el ple que debatia un projecte de llei sobre les compensacions als nens de la guerra.

A continuació, l'Avui ofereix l'opinió de Tardà i explica l'incident:

Segons va denunciar ahir el mateix Tardà, Marín el va amonestar "amb crits i males maneres" en dues ocasions i al final el va instar a abandonar la tribuna tot just en el moment en què el diputat republicà es disposava a traduir al castellà les seves paraules d'acord amb el criteri adoptat fa dues setmanes per la presidència de la Cambra baixa, que autoritzava un "ús concís" del català al Congrés amb traducció oral.

La narració del fets és errònia: ajunta les interrumpcions de Marín a Tardà en un mateix fet, quan es produeixen en moments diferents. Quan Marín insta Tardà "a abandonar la tribuna" no és quan "el diputat republicà es disposava a traduir al castellà les seves paraules", sinó quan Tardà ja havia acabat el seu discurs i donava la seva visió dels fets.

Per acabar, l'Avui ofereix la visió dels fets de Marín a partir de "fonts de la mesa del Congrés":

La versió de Tardà contrasta amb la de Marín. Segons fonts de la mesa del Congrés, el president de la cambra va interrompre emprenyat Tardà perquè "s'estenia massa", incomplint així la resolució que autoritza un ús del català "limitat i breu" acompanyat d'una traducció "immediata".

Torna a sortir la idea de l'ús "limitat i breu" del català amb traducció "immediata" a l'espanyol com a condició per a l'ús del català.

6. El Periódico de Catalunya

EPC dedica un breu a la notícia. És qui menys espai dedica a l'incident. El titular és "Nova pugna pel català al Congrés". En aquest titular surt el motiu de l'expulsió, però no els actors. Ara, però, el lector/la lectora de la notícia pot presuposar els actors, Manuel Marín i Joan Tardà, pel context dels fets, nova, que remet a vella, i pugna, que remet a lluita, a conflicte.

El text de la notícia és el següent:

El president de la Cambra baixa, Manuel Marín, va ordenar ahir al portaveu d'ERC, Joan Tardà, que abandonés la tribuna d'oradors. El diputat republicà va pujar a la tribuna i va començar el seu discurs parlant en català. Al veure que s'allargava sense traduir-se, Marín li va cridar a l'ordre en dues ocasions, recordant-li que podia usar el català si després ho traduïa.

En aquest text no s'arriba a saber la causa per la qual Tardà ha d'abandonar la tribuna. El lector/La lectora no sap que Tardà va fer tot el discurs que havia preparat en espanyol. I que l'abandó de la tribuna es produeix perquè Marín s'enfada amb Tardà quan el diputat català estaba dient al president del Congrés espanyol que li sabia greu el que havia succeït a l'inici de la seva intervenció.