Logo Contrastant.net
Digues la teva
Home Correu
 
 © Magma3
 
17 de novembre de 2005
Novetats  
   
Premsa i autoreconeixement: els canvis de l'Avui i El Punt
   
Contrastant
 

Els tres estudis publicats sobre el tema genèric de l'autoreconeixement de la premsa catalana s'han fet sobre les edicions dels dies 29, 30, 31 de març i 1 d'abril de 2004. D'aleshores ençà s'han produït canvis significatius en dos dels diaris estudiats, l'Avui i El Punt. En aquest article analitzarem aquests canvis i estudiarem de quina manera afecten l'autoreconeixement dels dos rotatius.

1. El Punt

En aquest diari el canvi que s'ha produït té a veure amb les seccions en què s'organitza i es classifica la informació. El dia 30 de març de 2004 les seccions eren les següents: Portada, Punt i a part, Països Catalans, Europa-Món, Economia, Cultura i espectacles, Apunts, Comunicació i contraportada. El dia 30 de novembre de 2005 les seccions eren aquestes: Portada, Països Catalans, Punt de vista, Política, Societat, Europa-Món, Economia, Cultura i espectacles, Apunts, Comunicació i contraportada. El gran canvi és la irrupció d'una secció anomenada "Política".

A l'edició del 2004 la informació política quedava repartida en dues seccions, Països Catalans i Europa-Món. A la secció "Països Catalans" hi trobàvem la informació sobre la política en què intervenen els agents polítics del Principat, les Illes, el País Valencià, la Catalunya Nord i la Franja. A la secció "Europa-Món" hi trobàvem la informació sobre la política feta pels agents polítics de la resta del món, inclosos els espanyols.

A l'edició del 2005 la informació política queda repartida entre les seccions de Països Catalans, Política i Europa-Món. A la secció "Països Catalans" hi trobem informació sobre la política d'àmbit local i regional. A la secció "Política" la política feta pels agents polítics catalans i espanyols. A la secció "Europa-Món" hi trobem la informació sobre la política feta pels agents polítics de la resta del món.

L'aparició de la secció anomenada"Política" suposa convertir la política catalana en part de la política espanyola. Es passa d'una oposició Països Catalans-Món a una oposició Espanya-Món. La conclusió que en podem extreure és que el diari El Punt s'ha desplaçat en l'escala d'autoreconeixement que vam definir a l'article Premsa i autoreconeixement: Les seccions dels diaris d'informació general cap a una posició de major autoreconeixement espanyol situada a mig camí dels diaris Avui, Diario Vasco i Correo Español, i dels diaris Gara i Berria.

2. L'Avui

Els canvis produïts al diari Avui tenen a veure amb la informació meteorològica i amb la programació televisiva.

El 30 de març de 2004 la pàgina dedicada a la informació meteorològica oferia dos mapes petits de Catalunya amb les divisions comarcals, a la banda esquerra de la pàgina, i dos mapes petits dels Països Catalans sense divisions entre comarques ni estats, a la banda dreta de la pàgina. Tots quatre mapes tenien la mateixa mida.

El 30 de novembre de 2005 a la pàgina dedicada a la informació meteorològica hi trobàvem un mapa gran del Principat amb les capitals de comarca a la banda esquerra de la pàgina, i un mapa dels Països Catalans petit sense divisions entre comarques ni entre estats, a la banda superior dreta de la pàgina.

D'acord amb els criteris que vam establir a l'article Premsa i autoreconeixement: La informació meteorològica: Els mapes del temps, l'Avui s'ha desplaçat en l'escala d'autoreconeixement lleugerament cap a una posició de major autoreconeixement espanyol que el que mostrava l'any 2004.

Pel que fa a la informació televisiva, el dia 30 de març de 2004 la distribució en l'espai era la següent: A la pàgina esquerra, en files, de dalt a baix: TV3, K3/33, TVE-1, La 2, Antena3TV i Tele5. A la pàgina dreta: en files, de dalt a baix i d'esquerra a dreta: FlaixTV, BTV i City TV la mateixa fila, Canal9 i Punt dos a la mateixa fila, i Digital+, que inclou, per aquest ordre, Canal+, Cartoon Network, Documanía, Eurosport, National Geographic, TVC Internacional.

El 30 de novembre de 2005 la informació televisiva s'organitzava de manera diferent: A la pàgina esquerra, en columnes, de dalt a baix: Primera columna: a dalt, TV3, i a baix, K3/33. Segona columna: A dalt TVE-1 i a baix, La 2. Tercera columna, de dalt a baix: A dalt, Antena 3TV, a baix, City tv. Pàgina dreta, en columnes, de dalt a baix: Primera columna: A dalt, Tele-5, a baix, amb menys espai per cadena, Barcelona TV, Canal català TV, 25 TV i IB3 TV. Segona columna: A dalt Cuatro, a baix, amb menys espai per cadena, Localia, Canal 9 i Punt 2. Tercera columna: A dalt, Digital + (TVC internacional, Canal +, Cartoon Network, Eursport, National Geographic), a baix, Ono (AXN, Calle 13, Nickelodeon, TMC).

En el decurs d'aquest any i mig, s'han produït dos canvis significatius. El fet de passar d'una estructura de files a una estructura en columnes ha relegat el Canal 33 a una posició menys privilegiada. En efecte, a l'antic Avui, la programació del 33 sempre apareixia al lector en segon lloc, després de la de TV3. A l'Avui actual TV3 continua en primer lloc, però la programació del 33 apareix al lector després de la de TVE-1 i Antena 3 si només té la pàgina esquerra al davant, però també després de la de Tele 5, Cuatro i Digital +, si té les dues pàgines obertes. És possible que la intenció dels responsables del diari no fos relegar el canal 33, però a la pràctica és el que s'esdevé, ja que sempre es llegeix d'esquerra a dreta i no de dalt a baix. Per tant, el grau d'autoreconeixement català del diari Avui també ha minvat en aquest aspecte. En l'escala d'autoreconeixement s'ha desplaçat cap a una posició de major autoreconeixement espanyol.

L'altre canvi que ha introduït l'Avui en la informació televisiva ha consistit a col·locar dues cadenes privades, Antena 3 i City TV n una posició més privilegiada, és a dir, més a l'esquerra i més amunt. El lector ara es troba Antena 3 abans que el Canal 33 i que La 2, i City TV, abans que Tele5. En aquest cas, un dels canvis, el d'Antena3, suposa un retrocés de l'autoreconeixement català, perquè es tracta d'un canal espanyol que passa al davant d'un de català. L'altre, el que afecta City TV, suposa un augment de l'autoreconeixement català, ja que si el lector només té davant la pàgina esquerra es troba un tercer canal català City TV on abans n'hi havia un d'espanyol, Tele 5. Ara bé, la nostra hipòtesi és que aquests canvis no s'han d'interpretar en clau nacional, sinó en clau empresarial: El diari Avui ha estat adquirit per Planeta i pel Grupo Godó, els quals també estan vinculats a Antena 3 i City TV. Aquesta és, segons la nostra hipòtesi, la raó per la qual Antena3 i , sobretot, City TV han passat a tenir més rellevància informativa al nou Avui.

Com a conclusió podem afirmar que el novembre de 2005 El Punt i l'Avui presenten un grau d'autoidentificació catalana inferior al març de 2004.